Calquera cidadán pode plantexar queixas relacionadas cos servizos que presta a Confederación Hidrográfica do Cantábrico, O.A., así como suxestións que podan axudar a perfeccionar estas prestacións, tanto por medios electrónicos como polos tradicionais (máis información no apartado rexistros), para o que pon á súa disposición un PDF impreso normalizado (PDF: 411 KB).

Calquera que sexa a vía que empregue, recibirá constancia da súa presentación a través do medio indicado e, no prazo máximo de 20 días, información sobre as actuacións realizadas.